woensdag 14 oktober 2009

Geschiedenis van de Digitale Stamboom Rotterdam

Het onderzoek naar de nakomelingen van Kaat Mossel op dit weblog is helemaal gedaan met behulp van de Digitale Stamboom. Eerder dit jaar voegde het Gemeentearchief Rotterdam daaraan zijn tweemiljoenste akte toe. Die mijlpaal is het resultaat van negen jaar werk. Het archief startte in april 2000 met 21 medewerkers aan het vullen van de Digitale Stamboom.

Bedoeling van de Digitale Stamboom was (en is) de meest geraadpleegde bronnen van het gemeentearchief - de indexen op de doop-, trouw- en begraafboeken (tot en met 1811) en de akten van de Burgerlijke Stand (1812-ca 1943) – op een laagdrempelige manier aan te bieden. Het internet maakt het immers mogelijk informatie op afstand en buiten de openstellingsuren te raadplegen. Bovendien kan digitalisering het zoeken vergemakkelijken.

De Digitale Stamboom is vooral opgezet om het groeiend aantal genealogische onderzoekers (de grootste bezoekersgroep van het archief) te bedienen. Maar ook historisch onderzoekers met hun behoefte aan statistische informatie over de samenleving zijn een belangrijke doelgroep voor deze grote database.

De werkwijze is om steeds de kern van iedere akte of persoonsregistratie op te nemen. Dat houdt in dat er uittreksels worden gemaakt. De volgende gegevens worden opgenomen:
  • de naam van de betreffende persoon (voornaam en patroniem of achternaam);
  • omschrijving van de geregistreerde gebeurtenis (bijv. doop, huwelijk of begrafenis);
  • De in de registraties vermelde datum van de gebeurtenissen (bijv. ondertrouwdatum of overlijdensdatum);
  • namen van betrokken personen (bijv. ouders, getuigen of aangever van het overlijden);
    - woonplaats of plaats van herkomst wanneer vermeld;
  • betaalde belasting (waaruit de welvaart van de betrokken personen opgemaakt kan worden) of gegevens als de doodsoorzaak wanneer vermeld.

Dit betekent overigens dat in de originele registraties geregeld meer gegevens staan dan in de Digitale Stamboom zijn opgenomen. Het gemeentearchief raadt dan ook aan om de registraties zelf te raadplegen voor meer informatie.

De eerste fase van invoer betrof de gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken van Rotterdam en de geannexeerde gemeentes. Vier jaar later, in mei 2004, was die klus geklaard. De Digitale Stamboom bevatte toen de uittreksels van 390.463 doopakten, 179.144 trouwakten en 401.694 begraafakten. Aansluitend startte de invoer van Burgerlijke Standgegevens, beginnend bij de geboorteakten van Rotterdam en geannexeerde gemeentes. Inmiddels zijn zowel de geboorte- als de huwelijksakten ingevoerd en is men met de overlijdensakten bezig. Van de geannexeerde gemeentes zijn alle overlijdensakten inmiddels ingevoerd. Op dit moment worden de Rotterdamse overlijdensakten van de eerste helft van de 20e eeuw ingevoerd. Er wordt pas gestopt bij 1950.

Naast Rotterdam en de geannexeerde gemeentes zijn in de Digitale Stamboom ook bronnen te raadplegen van gemeenten uit de regio, zoals Albrandswaard, Lansingerland en Ridderkerk. Barendrecht en Capelle aan den IJssel zijn (nog) niet ingevoerd, maar de bronnen zijn wel op de studiezaal te raadplegen.

Inmiddels zijn nog vier vaste medewerkers van het archief bezig met de Digitale Stamboom. Veel invoerwerk is overgenomen door enthousiaste vrijwilligers. Bij het Gemeentearchief Rotterdam werken op dit moment 11 vrijwilligers aan de Digitale Stamboom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten